Sværdborg Sognearkiv Tinghøjvej 6 4760 Vordingborg
Sværdborg sognearkiv blev grundlagt i 1991 af murermester Leif Kørboe Jensen, der brændte for at gøre sognets historik tilgængelig for eftertiden. Han samlede en håndfuld frivillige, fandt husly i fyrkælderen på den daværende Sværdborg sogneskole og begyndte at indsamle alle mulige vidnesbyrd fra især de ældre beboere i sognet. Blot to år forud var Leif K. Jensen med i gruppen af frivillige, der grundlagde Kulturcentret Tirsdagstræf samt Sværdborg Sogneblad, så oprettelsen af lokalarkivet lå midt i en stor forekomst af blomstrende lokal frivillighed. Man samlede penge ind fra sponsorer, ligesom der blev givet støtte fra daværende kulturminister Ole Vig Jensens kulturfond. Sværdborg sognearkiv flyttede sidst i 1990’erne til bedre lokaler på Hasbjergvej 90. Huset var ejet af kirken, som stod med det halve af huset ubenyttet efter ophør af brug som graverbolig. Frem til 2010 vandt lokalarkivet fodfæste som kommunens mindste enhed med en høj grad af frivillig opbakning. I 2010 satte Sværdborg menighedsråd huset til salg, det blev solgt, og kort før jul blev sognearkivets arkivalier flyttet til det nye sted: Tinghøjvej 6, 1. sal i OIF huset. På første sal i OIF huset (Over Vindinge Idrætsforenings klubhus) har vi nu til huse og kan bruge stueetagen med klublokale, køkken og toiletter til arrangementer. Beliggenhed og areal er passende, Vordingborg kommune betaler for husets drift, og i dag er arbejdet med at registrere data og elementer overgået til digital registrering. Derfor holder arkivets frivillige åbent for besøg efter aftale i stedet for som forud med fast ugentlig åbningstid. Man kontakter formand eller arkivar(er) for at aftale en dag og tid til et besøg. Vi vil gerne have besøg, så du skal ikke tøve med at ringe eller maile. Gennem årene har Sværdborg sognearkiv afholdt forskellige former for arrangementer og ofte med fokus på en bestemt landsby i området eller med et sognebarns fortælling. Gennem de seneste år har arkivet fastholdt to årlige arrangementer: En byvandring i juni samt Arkivernes Dag inklusive i november. Således var der byvandring i Klarskov i 2017, i Snertinge 2018, i Sværdborg 2019 og (efter corona) i Klarskov igen i 2022. Den årlige generalforsamling finder sted i årets første kvartal. Arkivet har udgivet års- eller emne-skrifter. I 2017 med fokus på sognets største landsby Klarskov, i 2018 om Sværdborg sogne- og friskole, i 2019 om Paludans planteskole og i 2020 om brugsuddeler Trentemøller i Sværdborg. I 2023 bliver Over Vindinge Idrætsforening omtalt i et hæfte ifm OIF’s 70 års jubilæum. Arkivet har lavet ca. 100 beretninger med hovedsageligt ældre beboere, hvor de fortæller om deres liv. Medlemskab af Sværdborg sognearkiv koster 100 kr. pr. husstand og 50 kr. for enkeltmedlemmer. Pengene anvendes til arkivets drift og herfor aflægges regnskab hvert år på generalforsamlingen i 1. kvartal af året. Ønsker du at være medlem, kan du indbetale til arkivets konto i Danske Bank 1551-0007923228, husk at anføre tydeligt navn og afsender. Formand Kurt Lind Jørgensen, Skomagervænget 7 Arkivar og sekretær Marianne Kristiansen, Over Vindingevej 20 Arkivar Morten Frandsen, Dalkærvej 25 Kasserer Karsten Hansen, Stendalsvej 4 Arkivar og datasamler (slægt, arkivalier-online) Anne Friis, Mejeristien 3, Ørslev Foreningens vedtægter kan hentes her: Referat fra generalforsamlingen i 2024