Sværdborg Sognearkiv Tinghøjvej 6 4760 Vordingborg
Sværdborg sognearkiv blev grundlagt i 1991 af murermester Leif Kørboe Jensen, der brændte for at gøre sognets historik tilgængelig for eftertiden. Han samlede en håndfuld frivillige, fandt husly i fyrkælderen på den daværende Sværdborg sogneskole og begyndte at indsamle alle mulige vidnesbyrd fra især de ældre beboere i sognet. Blot to år forud var Leif K. Jensen med i gruppen af frivillige, der grundlagde Kulturcentret Tirsdagstræf samt Sværdborg Sogneblad, så oprettelsen af lokalarkivet lå midt i en stor forekomst af blomstrende lokal frivillighed. Man samlede penge ind fra sponsorer, ligesom der blev givet støtte fra daværende kulturminister Ole Vig Jensens kulturfond. Sværdborg sognearkiv flyttede sidst i 1990’erne til bedre lokaler på Hasbjergvej 90. Huset var ejet af kirken, som stod med det halve af huset ubenyttet efter ophør af brug som graverbolig. Frem til 2010 vandt lokalarkivet fodfæste som kommunens mindste enhed med en høj grad af frivillig opbakning. I 2010 satte Sværdborg menighedsråd huset til salg, det blev solgt, og kort før jul blev sognearkivets arkivalier flyttet til det nye sted: Tinghøjvej 6, 1. sal i OIF huset. På første sal i OIF huset (Over Vindinge Idrætsforenings klubhus) har vi til huse og kan bruge stueetagen med klublokale, køkken og toiletter til arrangementer. Beliggenhed og areal er passende, Vordingborg kommune betaler for husets drift, og i dag er arbejdet med at registrere data og elementer overgået til digital registrering. Derfor holder arkivets frivillige åbent for besøg efter aftale i stedet for som forud med fast ugentlig åbningstid. Man kontakter formand eller arkivar(er) for at aftale en dag og tid til et besøg, vi vil meget gerne have besøg, så du skal ikke tøve med at ringe eller maile. Gennem årene har Sværdborg sognearkiv afholdt forskellige former for arrangementer og ofte med fokus på en bestemt landsby i området eller med et sognebarns fortælling. Gennem de seneste år har arkivet fastholdt to årlige arrangementer: En byvandring i juni samt Arkivernes Dag inklusive generalforsamling i starten af november. Således var der byvandring i Klarskov i 2017, i Snertinge 2018 og i Sværdborg 2019. Et par af arkivets frivillige mødes ugentligt for at fortsætte registrerings- og dokumentationsarbejde. Herunder har arkivet lavet ca. 50 beretninger med hovedsageligt ældre beboere, hvor de fortæller om deres liv. Arkivet udgiver et årsskrift forud for generalforsamling og Arkivernes Dag, det udkommer medio oktober og uddeles i hele Sværdborg sogn (oplag 500). I år (2019) vil årsskriftet omhandle sognets gennem tiden største arbejdsplads: Paludans planteskole, som blev grundlagt i 1909 af Edvard Otto Paludan. Sværdborg sognearkiv har to facebook-grupper, hvor der postes en jævn strøm af billeder, små fortællinger og andet, som folk med tilknytning til området kan finde på at lægge op (følgersiden). ’Sværdborg sognearkiv’ og ’Sværdborg sognearkivs følgere’ er navnene på facebook, hvor man søger om optagelse og derefter godkendes.Medlemskab af Sværdborg sognearkiv koster 100 kr. pr. husstand og 50 kr. for enkeltmedlemmer. Pengene anvendes til arkivets drift og herfor aflægges regnskab hvert år på generalforsamlingen. Ønsker du at være medlem, kan du indbetale til arkivets konto i Danske Bank 1551-0007923228, husk at anføre tydeligt navn og afsender. Formand Morten Frandsen, Dalkærvej 25 Arkivar Marianne Kristiansen, Over Vindingevej 20 Arkivar og It-ansvarlig Kurt Lind Jørgensen, Skomagervænget 7 Kasserer Karsten Hansen, Stendalsvej 4 Sekretær Anne Friis, Mejeristien 3, Ørslev Suppleanter John Nielsen og Thomas Jørgensen